My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลาวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับครู

เทคโนโลยีเชื่อมต่อยูเอสบีแบบไร้สายหรือ Wireless Universal Serial Bus มาแล้ว โดยกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าไอทีของสหรัฐฯวางกำหนดการเริ่มทำตลาดอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อยูเอสบีเวอร์ชันไร้สายไว้ที่ไตรมาสสาม ปีนี้ ท่ามกลางการจับตามองว่าจะสามารถถล่มเจ้าตลาดในขณะนี้อย่างไว-ไฟ (Wi-Fi) ได้หรือไม่

วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับครู

WCDMA/HSPA คือมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างมั่นคง ด้วยการลงทุนทางเทคโนโลยีและเครือข่ายมากมายโดยผู้ให้บริการในตลาดหลักทั่วโลก ปัจจุบันนี้มีเครือข่าย WCDMA ที่เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ถึง 162 เครือข่ายใน 72 ประเทศ โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า 115 ล้านราย เครือข่าย WCDMAสามารถอัพเกรดเป็นเครือข่าย HSPA โดยเพียงใช้ซอฟแวร์อัพเกรดเท่านั้นเพื่อ ความเร็วในการส่งข้อมูลในเครือข่ายให้สูงขึ้นมาก ผู้ให้บริการในทวีปยุโรปได้เริ่มต้นปรับเครือข่ายเป็นเทคโนโลยี HSPA เพื่อแข่งขันกับการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย กับ WiMAX ไร้สาย
     
       เทคโนโลยี CDMA2000/EV-DO เป็นระบบมาตรฐานที่คล้ายคลึงกับ WCDMA/HSPA ไม่เพียงเพราะว่า อยู่บนเทคโนโลยี CDMAที่เหมือนกัน และอยู่บนพื้นฐานเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเช่นเดียวกัน ขนาดของตลาดที่กว้างและการอัพเกรดอย่างง่ายดายกับมาตรฐานของรุ่นล่าสุดที่ออกมา อาทิเช่น Rev A และ Rev B ส่งผลให้ทุกวันนี้มีผู้ใช้บริการ EV-DO มากกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก

วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับครู • การทำสำเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การทำสำเนาจะทำได้ง่าย และทำได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยในการทำสำเนา จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จานบันทึก ซีดีรอม ซึ่งสามารถทำสำเนาได้เป็นจำนวนมาก

 • การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือกระจายออกไปยังปลายทางครั้งละมาก ๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียม เป็นต้น

 • วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับครู
  เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต เช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบัน การเพิ่มของประชากร และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยหลักสำคัญคือ ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์คือการพยายามที่อธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น (Why) เช่น นักฟิสิกส์ อธิบายว่า เมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็กจะได้กระแสไฟฟ้า และน้ำเกิดจากไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจนเป็นต้น

  PALM PRE

  PALM PRE
  ผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าสุดฮอตในงาน CES นี้ นั่นคือ Pre ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนตัวแบบต่างๆ โดยให้ผู้ใช้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลของตัวเอง รวมทั้งการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IM อีเมล์ โฟน หรือว่า face book โดยจุดเด่นก็คือหน้าจอแบบมัลติทัชขนาดใหญ่ โพรเซสเซอร์ที่มีคุณสมบัติในการทำงานแบบเหลือเฟือ คีย์บอร์ดแบบ Qwerty ที่สามารถซ่อนเก็บได้ GPS เครือข่ายไร้สายแบบ 802.11 และกล้อง 3.2 ล้านพิกเซล (ราคายังไม่กำหนด)

  ปริ้นเตอร์

  ปริ้นเตอร์
  จุดเด่นประการสำคัญของการใช้เทคโนโลยีแบบ LED ก็คือ จะให้ความละเอียดในการพิมพ์ที่ดีกว่าแบบเลเซอร์ ถ้าดูจากเทคนิคในการทำงานแล้ว เราก็จะพบว่าแสงที่ยิงจาก LED ลงไปบนชุดสร้างภาพนั้นจะมีขนาดของลำแสงที่ 25 ไมโครเมตร ส่วนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์โดยทั่วไปจะมีขนาดของลำแสงอยู่ที่ 65 ไมโครเมตร ทำให้จุดของภาพหรือองค์ประกอบย่อยๆ ที่ทำให้เกิดภาพหรือตัวอักษรของเครื่องพิมพ์แบบ LED นั้นมีความละเอียดมากกว่า และจะใช้จำนวนโทนเนอร์ที่น้อยกว่าอีกด้วย ซึ่งจุดเด่นอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ OKI เท่านั้น

  SAMSUNG P3

  SAMSUNG P3
  เครื่องเล่นมัลติมีเดียฉบับพกพาล่าสุดจากซัมซุง ที่อัพเดทจากเวอร์ชันที่แล้วคือ P2 โดยคุณสมบัติของตัวใหม่นี้ก็คือหน้าจอขนาด 3 นิ้ว ที่ให้อัตราส่วนของเพาเป็น 16 : 9 รองรับการเล่นวิดีโอไฟล์ขนาด 30 เฟรมต่อวินาที โดยมีให้เลือกทั้งเวอร์ชัน 8 /16 และ 32 กิกะไบต์ (ราคายังไม่ได้กำหนด)

  หุ้นยนต์

  หุ้นยนต์
  วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์

  กล้อง

  กล้อง
  กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2551 - โกดัก (ประเทศไทย) เปิดตัว เทคโนโลยีล่าสุด “โหมดจับภาพอัจฉริยะ Smart Capture” ประเดิมตลาดด้วยกล้องดิจิตอลน้องใหม่ Kodak EasyShare M1033 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการถ่ายภาพของโลก